شوخی با اخبار،۴۳۵۲

۲۵ / ۰۲ / ۹۶
۱۷:۴۱

• سرمقاله خزر: تکرار شورای دوم!
– و هشداری که جدی گرفته نشد!
• یک مسئول: شاخص آسفالت گیلان به میزان قابل قبولی می رسد
– البته شهرداری رشت هم در آستانه انتخابات شوراها قصد کرد آسفالت خجالت آور خیابان های رشت را به میزان قابل قبولی برساند!
• جانمایی ۱۲۰ نقطه در رشت برای تبلیغات کاندیداها
– با این تعداد کاندیدای شورای شهر ۱۲۰۰ نقطه هم کم است!
• یک گزارش علمی: استفاده بیش از حد زردچوبه خطرناک است
– فقط همین زردچوبه باقی مانده بود که آن هم خطرناک اعلام شد!
• پروانه معصومی: عاقبت حضور نیافتن در انتخابات تلخ و سنگین است
– البته برای بعضی ها ممکن است خیلی هم شیرین شود!