شوخی با اخبار،۴۳۵۰

۲۴ / ۰۲ / ۹۶
۰۱:۳۴

• یک گزارش: فرار پیمانکاران و انبوه سازان از رشت
– قابل توجه شهردار محترم!
• شکریه: مبارزه با آسیب های اجتماعی در رشت نیازمند رونق کسب و کار است
– با این پروژه های شهرداری از جمله پیاده راه و طرح ترافیک در هسته مرکزی و… که کسب و کاری باقی نمانده!
• یک گزارش علمی: هر روز چقدر میوه بخوریم
– هر قدر که جیب مان اجازه داد!
• رشد ۳۰ درصدی عناوین کتاب های منتشر شده در گیلان
– اما دریغ از کتابخوان!
• یک نماینده: زیرساخت های آب و برق در گیلان نیاز به نوسازی دارد
– بفرمایید دوباره سازی بهتر است!
• سرمقاله خزر: هویت تاریخی رشت، زیر قطار بی تدبیری توسعه شهر
– قابل توجه شهردار محترم!