شوخی با اخبار،۴۳۴۸

۲۰ / ۰۲ / ۹۶
۱۸:۲۰

• یک نماینده مجلس: به خاطر داشته باشیم دولت روحانی چه چیز را تحویل گرفت
– عملا هیچی!
یک گزارش: ماءالشعیر بهترین نوشیدنی برای مقابله با آلرژی فصلی
– گزارش هست یا آگهی شرکت های تولید کننده ماءالشعیر؟!
• نوبخت: خرید هواپیما های نو از افتخارات دولت یازدهم است
– همون هواپیماهای اسقاط روسی بهتر نبود؟!
• یک نماینده: برخی کاندیداها به جای بیان آرزوهایشان وعده های عملی بدهند
– آرزو بر جوانان عیب نیست!
• شهردار رشت: یادگیری وظیفه هر شهروند است
– آنوقت وظیفه شهرداری چیست؟!
• یک گزارش: آنفلوانزای پرندگان از ایران پر کشید
– لابد چون پرندگان مهاجر بازگشتند!