شوخی با اخبار،۴۳۴۶

۱۹ / ۰۲ / ۹۶
۱۶:۴۳

• نوبخت: خرید هواپیماهای نو از افتخارات دولت یازدهم است
– و از نگرانی های دلواپسان!
• یک نماینده: به خاطر داشته باشیم دولت روحانی چه چیز را تحویل گرفت
– اگر حافظه تاریخی یاری دهد!
• شهردار رشت: یادگیری وظیفه هر شهروند است
– و وظیفه شهرداری چیست؟!
• یک گزارش: آنفلوانزای پرندگان از ایران پرکشید
– تا فصل سرمای بعدی!
• کشف مواد نیروزای قاچاق در فومن
– حالا نیرو می خواهند چه کنند؟!
• یک نماینده: برخی کاندیداها بجای بیان آرزوهایشان وعده های عملی بدهند
– وعده هم مگر عملی می شود!
• قول نوبخت برای حل مشکل بدهی های تیم سپیدرود رشت
– یکی هم بیاید وعده حل مشکل بدهی ما را بدهد