شوخی با اخبار،۴۳۴۵

۱۷ / ۰۲ / ۹۶
۱۷:۴۱

• واکنش سخنگوی دولت به وعده های انتخاباتی برخی کاندیداها
– به وعده است دیگر، زیاد جدی نگیرید!
• یک مسئول: برخی رسانه های داخلی در تخریب نظام با رسانه های معاند هم صدا شده اند
– شاید از سر دلواپسی باشد!
• استاندار: پیشرفت کار سد پلرود در دولت کنونی بیشتر از دو دهه اجرای دولت های گذشته است
– یعنی کار ساخت این سد ۲۵ سال است که ادامه دارد؟!
• یک مسئول: سرمایه گذاری نیاز اصلی تحقق تولید و اشتغال است
– اما کو سرمایه گذار؟!
• هشدار پلیس راه: محورهای منتهی به رشت مه آلود است، رانندگان مراقب باشند
– تا چند ماه دیگر دود آلود می شود، رانندگان و شهروندان از هم اکنون آماده باشند!
• رئیس ستاد روحانی در گیلان: با ترفندهای رسانه ای هم نمی توان خدمات دولت را کتمان کرد
– با این حال بعضی رسانه ها کوتاه نمی آیند شاید افاقه کند!