شوخی با اخبار،۴۳۴۲

۱۳ / ۰۲ / ۹۶
۱۶:۴۴

• رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در گیلان: نمی خواهیم به عقب برگردیم
– اگر دلواپسان بگذارند!
• رشد ۵/۳ برابری مخاطبان کنسرت های موسیقی در گیلان
– که بیشترش توسط کنسرت گذارها رایگان بوده!
• سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد: احتمال بازگشت زودهنگام پدیده ال نینو
– این هم از شانس ما که نرفته برگشت!
• یک مسئول: با ترفندهای رسانه ای نمی توان خدمات دولت تدبیر و امید را کتمان کرد
– البته ترفند داریم تا ترفند!
• سرمقاله خزر: اصلاح طلبان رشت لیست ۱۶ نفره معرفی کنند
– با این تقاضاها و سهم خواهی های موجود ۲۴ نفره هم معرفی کنند کم می آید!