شوخی با اخبار،۴۳۴۱

۱۲ / ۰۲ / ۹۶
۲۱:۱۲

• شکریه: سرانه ورزشی رشت رضایتبخش نیست
– سرانه چه چیز رشت رضایتبخش هست؟!
• رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در گیلان: نمی خواهیم به عقب برگردیم
– اگر دلواپسان بگذارند!
• استاندار: مردم نامزدهای پاکدست، دارای تخصص و برنامه برای شوراها انتخاب کنند
– کی میره اینهمه راه رو!
• کسب رتبه برتر برق منطقه ای گیلان در قرائت کنتور
– عجب موفقیتی؟
• محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی معاف شد
– محیط زیست هم نشدیم!
• یک مسئول: تابستان امسال هر کس مسئول زباله خود است
– یعنی به جای شهرداری خودمان برویم در جنگل های سراوان دفن شان کنیم؟!