شوخی با اخبار،۴۳۴۰

۱۱ / ۰۲ / ۹۶
۱۶:۴۷

• گیلان ۸۰ هزار خانوار بیمه شده روستایی دارد
– و چقدر ندارد؟!
• یک مسئول: بیش از یک میلیون هکتار جنگل های شمال بدون طرح است
– حالا بستگی دارد که بودن در طرح بهتر است یا بدتر!
• یک نماینده: دلیل عمده تعطیلی کارخانجات کشور واردات بیش از حد کالا است
– البته منظور همان واردات از چین است!
• جمع آوری ۲ تن زباله از طبیعت آستارا
– چه می کنند این گردشگران!
• یک مسئول شهرداری: تبلیغات نامزدها تنها در مکان های تعیین شده انجام گیرد
– و از دروغ و وعده های بیجا هم خودداری شود!