شوخی با اخبار،۴۳۳۹

۱۰ / ۰۲ / ۹۶
۱۶:۳۵

• برگزاری کنفرانس جنگل های شمال در گیلان
– ایکاش بجای برگزاری کنفرانس یک موزه تاسیس می شد!
• یک مسئول: منافع محلی مردم در گرو انتخابات شوراهاست
– منافع شخصی بعضی ها هم!
• یک مسئول: کمتر از ۷ درصد بودجه گیلان در بخش کشاورزی پرداخت می شود
– بقیه اش هم می رود برای پرداخت حقوق!
• یک گزارش علمی: افسردگی دستاورد آلودگی محیط زیست است
– قابل توجه آلوده سازان محترم!
• یک گزارش ورزشی: طباطبایی باید مشکلات داماش را حل کند
– اگر بتواند چشم!
• شیوع مجدد آنفلوانزای پرندگان در شمال ایران
– پرندگان هم بیکارند دائم آنفلوانزا می گیرند؟!