شوخی با اخبار،۴۳۳۰

۳۰ / ۰۱ / ۹۶
۰۹:۲۳

• یک نماینده مجلس: حذف ضایعات از چرخه تولید برنج کشور را به خودکفایی می رساند
– این را که ما هم می دانیم!
• استاندار: دست به دست هم دهیم تا اقتصاد درون زا و برون نگر محقق شود
– حالا این یعنی چی؟!
• افزایش ۱۲ درصدی آسفالت راههای روستایی گیلان
– قابل توجه شهرداری رشت!
• یک مسئول: حضور جوانان در انتخابات نقش تعیین کننده دارد
– یعنی بیشتر از پول؟!
• یک مسئول خبر داد: کاهش ۵/۳ درصدی تلفات جاده ای گیلان
– با این ترافیک سنگین حتی در جاده ها، امکان سرعت و تصادف هم هست؟!
• یک مسئول اصناف: انتخابات بدون حضور جامعه اصناف معنا ندارد
– ایضا بدون حضور سایر اقشار!