شوخی با اخبار، ۴۴۳۳

۰۲ / ۰۶ / ۹۶
۲۰:۴۲

• یک مسئول خبر داد: اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در گیلان
– آنوقت معلوم نیست که چرا اشتغالی ایجاد نمی شود!
• یک مسئول: آستانه اشرفیه ۱۰۵ کارخانه شالیکوبی دارد
– و چند تا از آن ها استاندارد هستند؟!
• یک مسئول: تکمیل کتابخانه مرکزی رشت در اولویت قرار دارد
– مانند همه ۱۴ سال گذشته!
• شدت یافتن آتش سوزی علفزارها در رشت
– یکی جلوی این خورشید را بگیرد!
• دستگیری زوج مواد فروش در صومعه سرا
– زیادی تفاهم داشتند!
• یک مسئول: برای حراست از جنگل های شمال، کمبود نیرو داریم
– خلاص!