شوخی با اخبار، ۴۴۲۸

۲۹ / ۰۵ / ۹۶
۰۰:۲۵

یک مسئول: دریافت وجه هنگام ثبت نام در مدارس ممنوع است
– پس از ثبت نام چطور؟!
یک نماینده: فراکسیون های مجلس به جمع بندی خوبی در خصوص وزرای پیشنهادی رسیدند
– تا خوب را چی معنی کنیم!
یک کارشناس: زیتون ۶۰ درصد گران شد
– تازه متوجه شدید؟!
یک متخصص: ۶۰ درصد زنان دچار فقر آهن هستند
– و ۹۰ درصد مردان دچار فقر پول!
یک گزارش: تغییر رنگ فرم لباس مدارس، خوب یا بد
– بستگی دارد که چقدر برای اولیای محترم هزینه بتراشد!
سرپرست شهرداری: نبود زیرساخت ها در گلسار زیبنده رشت نیست
– سایر بخش های شهر هم اصلا مهم نیستند!
یک مسئول: نظارت های بهداشتی درمانی در گیلان افزایش می یابد
– فرصت شد کمی هم خدمات بهداشتی درمانی را افزایش دهید!