شهرداري

شهردار رشت فردا تعیین می‌شود

۱۲ / ۰۶ / ۹۶
۱۹:۲۹

در ششمین جلسه شورای شهر رشت صلاحیت کاندیدای تصدی شهرداری رشت، بررسی و مقرر شد فردا در جلسه بعدی شورا، شهردار رشت تعیین شود.
به گزارش تسنیم، امیرحسین علوی در ششمین جلسه شورای پنجم، ویژه بررسی صلاحیت کاندیدای تصدی عنوان شهردار رشت با اشاره به اهمیت جلسات بررسی صلاحیت کاندیدای جایگاه شهردار رشت اظهار داشت: از رسانه‌ها تقاضا می‌شود تا در انعکاس اخبار، خداوند و عدالت را مد نظر قرار دهند.
وی با بیان اینکه امروز آخرین جلسه بررسی صلاحیت کاندیداهای شهرداری رشت است بیان داشت: شهردار رشت فردا و در جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت انتخاب و معرفی می‌شود.