شفقی

شفقی خبرداد: آغاز فعالیت شورای پنجم از اول شهریور

۲۹ / ۰۵ / ۹۶
۱۶:۵۳

فرماندار شهرستان رشت از ابلاغ زمان آغاز به کار فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ یک شهریور ماه سالجاری خبر داد و گفت: مراسم تحلیف اعضاء شورا، انتخاب اعضای هیئت رئیسه سال اول و همچنین انتخاب شهردار نیز در اولین جلسه شورا انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سیروس شفقی از ابلاغ زمان آغاز به کار فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ یک شهریور ماه سالجاری خبر داد و اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه وزیر کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت خود را از ابتدای شهریور ماه سالجاری آغاز می کنند.
فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه پیش از این، ۱۴ مرداد سالجاری روز آغاز فعالیت شوراها مقرر گردیده بود، افزود: بر اساس ابلاغ به وزرات کشور در ۱۹ مرداد ماه، در راستای تمهید مقدمات قانونی برای آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا، نخستین روز شهریور ماه به عنوان روز نخست فعالیت شوراها تعیین شد.
وی گفت: مراسم تحلیف اعضاء شورا، انتخاب اعضای هیئت رئیسه سال اول و همچنین انتخاب شهردار نیز در اولین جلسه شورا انجام خواهد شد.
شفقی تصریح کرد: بر اساس قانون وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا، شوراهای اسلامی موظف هستند بعد از به رسمیت یافتن نخستین جلسه، نسبت به انتخاب شهردار نیز اقدام نمایند که منظور مقنن در قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی شهر در هر دوره باید پس از به رسمیت یافتن جلسه، اعم از اینکه مدت چهار ساله خدمت شهردار فعلی به اتمام رسیده و یا نرسیده باشد نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.
فرماندار شهرستان رشت بیان کرد: با توجه به اینکه فرآیند فوق مستلزم رعایت برخی تشریفات قانونی است اعضای شوراهای اسلامی مکلف هستند با استفاده از یکی از روش های زیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.
وی افزود: اعضای شورا در اولین حالت می توانند که شهردار فعلی را ابقا نمایند که در این صورت تا زمان صدور حکم انتصاب توسط مراجع ذیصلاح قانونی (استاندار یا وزیر کشور)، فعالیت شهردار ادامه خواهد داشت.
شفقی افزود: در حالت دوم در صورتی که شورای شهر، شهردار جدیدی را برای مدیریت شهر انتخاب کند تا زمان طی تشریفات قانونی مقرر و صدور حکم انتصاب شهردار جدید، شهردار فعلی و یا یکی از کارکنان رسمی شهرداری ایفای خدمت خواهد کرد.
وی افزود: شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان ها، شهردار جدید با حکم وزیر کشور و در سایر شهرها با حکم استانداران فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
لازم به ذکر است؛ مراسم تحلیف شورای اسلامی شهر رشت روز چهارشنبه، ۳۱ مرداد ماه در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رشت برگزار خواهد شد.