images (2)

سال نو و امید به آینده ای بهتر

۲۷ / ۱۲ / ۹۴
۰۰:۳۲

سال ۹۴ با وجود همه دشواری های اقتصادی سال خوبی بود. برجام به انجام رسید. انتخاباتی برگزار شد که مردم با شوری عجیب به لیست مورد علاقه خود رای دادند و… همه این ها امید به گشایش در زندگی مردم را در سال جدید دو چندان ساخت.
مردم گیلان نیز همسو با سراسر کشور از چنین رویدادهایی شادمان هستند و امیدوار به سالی بهتر.
روزنامه خزر اما در سال ۹۴ پرتحرک تر از همیشه ظاهر شد. افزایش شمارگان، انتشار ویژه فرهنگ و هنر، راه اندازی کانال در تلگرام، برگزاری حمایت از کنسرت آرش آریا نژاد در رشت و حضوری فعالانه تر در اطلاع رسانی و انتشار اخبار و مسائل گیلان از جمله مهم ترین فعالیت های خزر در این سال بود و البته پس از حدود ۲۰ سال دفتر روزنامه خزر نیز به ساختمانی جدید منتقل شد!
اکنون در آغاز سال جدید باردیگر با مخاطبان وفادار خزر هستیم. با مردم گیلان. کسانی که در طول نزدیک به دو دهه برایشان نوشتیم و در آستانه بیستمین سال انتشار خزر نیز عهد می بندیم که باز برای مردم و با مردم خواهیم بود.
سال ۷۵ در آخرین روزهای اسفند، اولین شماره خزر منتشر شد و در این ۱۹ سال امکان انتشار منظم خزر فراهم نمی آمد جز با حمایت مردم گیلان، صاحبان آگهی و حامیان روزنامه، شخصیت هایی که برای اشاعه فرهنگ و آگاهی در سرزمین خود از خزر حمایت کردند. سال نو مبارک.