download

سالاری با تیم رسانه ای در رشت

۲۴ / ۰۶ / ۹۶
۱۶:۱۵

خزر- گفته می شود چند روز پیش سالاری گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی پست استانداری گیلان با تیم رسانه ای خود به رشت سفر کردند.
شنیده ها حاکی از این است که بوشهری های مقیم رشت! فعالیت ها و رایزنی های گسترده ای را برای انتصاب سالاری به عنوان استاندار گیلان انجام داده و در زمان حضور وی در رشت جلساتی را برای ایشان تدارک دیدند.
همچنین می گویند تیم رسانه ای سالاری با تعدادی از رسانه های گیلان به توافقاتی دست یافته اند.