صید

رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور: ماهیان دریای خزر سالم هستند

۲۹ / ۰۳ / ۹۶
۱۸:۳۵

رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با بیان این که ذخایر ماهیان دریای خزر به یک ششم کاهش یافته است، گفت: صیدهای غیرمجاز و غیرقابل کنترل عامل اصلی کاهش این گونه ارزشمند است.
به گزارش ایرنا، «محمد پورکاظمی» روز دوشنبه در نشست خبری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی درباره ذخایر ماهیان در دریای خزر و خلیج‌فارس و احیای آبزیان از طریق روش های پرورش ماهی در قفس افزود: ذخایر ماهیان خاویاری که یک ذخیره مشترک بین پنج کشور حاشیه دریای خزر است، از سه هزار تن به کمتر از ۵۰۰ تن رسیده که پایین ترین حد آن است.
وی با اشاره به ممنوعیت برداشت و صادرات ماهیان خاویاری برای پنج کشور ساحلی دریای خزر افزود: طبق توافق بین پنج کشور، هرگونه صید تجاری ممنوع است اما صید برای تحقیقات و بازسازی ذخایر می تواند انجام شود.
وی سن بلوغ ماهیان خاویاری را بالا دانست و تصریح کرد: نخستین سن بلوغ برای ماهی اوزون برون ۱۰ سال، تاس ماهیان ۱۵ سال و فیل ماهیان ۲۰ سال است تا بتوان از خاویار این ماهی ها استحصال کرد.
به گفته وی، تلاش شده است تا حاشیه امنی برای این گونه ماهیان ارزشمند که حداقل ۱۰ سال عمر خود را در محدوده آب های کشورهای حاشیه دریای خزر مهاجرت می کنند، ایجاد شود.
وی اضافه کرد: تحقیقات نشان می دهد که عامل اصلی کاهش ماهیان خاویاری دریای خزر صیدهای غیرمجاز و غیر قابل کنترل است زیرا افراد به دلیل نداشتن شغل مناسب ماهیان خاویاری را به دلیل گوشتی بودن در وزنهای بین دو، سه تا پنج کیلوگرم صید می کنند.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تصریح کرد: برای بازسازی این ذخایر، اکنون گونه فیل ماهی در پشت یکی از سدها پرورش داده می شود که در مدت یک سال و نیم، وزن این ماهی به سه کیلوگرم رسیده است.
پورکاظمی گفت: موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر در قراردادی قرار است برای تولید این گونه ماهیان در دریا و پشت سد سفید رود با ایران همکاری کند.
** پرورش ماهی در قفس ماهیان خاویاری بانک ژن زنده ایران
رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تصریح کرد: ایران احیای ماهیان خاویاری را با دو رویکرد صنعت آبزی پروری و خطر انقراض در سیستم پرورش ماهی در قفس در دستور کار دارد که حتی می توان بانک ژن زنده این گونه ها نیز داشته باشیم.
پورکاظمی ادامه داد: در سیستم بازسازی ذخایر بچه ماهیان در وزن سه تا پنج گرم رهاسازی می شوند؛ در برخی کشورها از سیستم قفس استفاده می کنند که با وزنها یک تا دو کیلوگرم متناسب با شرایط دریای خزر رهاسازی خواهند شد.
وی افزود: اکنون برنامه مطالعه تولید گونه های ارزشمند دریای خزر در سیستم پرورش ماهی در قفس از جمله فیل ماهی خاویاری، ماهی آزاد و قزل آلا در دریای خزر و ماهی سی باس، سیبرین و شانک در دریای جنوب کشور را در دستور کار داریم.
** مردم با اطمینان آبزیان دریای خزر را مصرف کنند
وی درباره آلودگی دریای خزر و اثر آن بر آبزیان گفت: خوشبختانه میزان آلودگی دریای خزر در حدی نیست که سلامت انسان را برای مصارف ماهی و آبزیان محدود کند.
به گفته پورکاظمی، گرچه برخی نقاط حساس آلاینده هایی وجود دارد اما این براساس سیکل آلودگی که ابتدا باید در رسوبات و موجوداتی همچون صدف و خرچنگ بعد در ماهیان ریز و ماهیان درشت و سپس در کبد و جگر ماهی و از طریق گردش خون در کلیه به گوشت و خاویار رسوخ کند.
رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور یادآور شد: مطالعاتی که در گذشته انجام شد، از آلودگی اندام های داخلی برخی از ماهیان درشت با سن ۳۰ تا ۴۰ ساله که به طور عمده ماهیات خاویاری بودند، حکایت داشت که البته این آلودگی در گوشت و خاوریار آنها دیده نشد.
پورکاظمی ادامه داد: در سال های اخیر هیچ گونه آلودگی در ماهیان خزری دیده نشده است.
وی به مردم اطمینان داد، مصرف ماهی دریای خزر هیچگونه تهدیدی برای سلامتی مردم ندارد.