89610

رییس سازمان چای کشور خبر داد: افزایش بسته‌های حمایتی برای چایکاران

۰۳ / ۰۲ / ۹۶
۱۷:۱۳

رییس سازمان چای کشور گفت: امسال دولت بیشتر از سال قبل بسته‌های حمایتی را برای چایکاران در نظر دارد.
به گزارش ایسنا، دکتر روزبهان در خصوص وضعیت چای سنواتی و فروش چای های سنواتی گفت:چای سنواتی یعنی چای که ازتولید آن بیش از سه سال گذشته باشد که قابلیت شرب ندارد، با توجه به نظر سازمان غذا و دارو و استاندارد چای از تاریخ تولید فقط سه سال قابلیت شرب دارد،آنهم در صورتی که در شرایط مناسبی انبار شده باشد.
وی افزود:بعد از سال ۸۹ هیچ چای بیش از سه سال باقی نماند و حتی باقیمانده تولید سال ۹۳ در سال ۹۴ فروش رفت.
روزبهان ادامه داد:چای‌های سنواتی موجود با مساعدت دستگاههای ذیربط و قوه قضائیه در انبارهای پلمپ شده باقی ماند و حتی ۳۰هزار تن از چایهای موجود از سال ۷۹ بنابر مصوبه دولت مقرر شد فقط برای مصارف صنعتی و با کنترل دستگاههای ذیربط به خارج از کشور صادر شود.
رییس سازمان چای کشور تصریح کرد:همه این عوامل کمک کرد تا مشکل چای معروف به سنواتی حل و فصل شود، همچنین در جواب به وضعیت تغییر کاربری باغات چای با صراحت با تغییرکاربری به شدت مخالفیم.
وی افزود:از طریق ادارات چای به سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی و مسئولین اعلام می کنیم و آنها برخوردهای لازم را انجام می‌دهند.
رییس سازمان چای کشور با توجه به نزدیک شدن برداشت برگ سبزچای برای سال جدید دولت تدبیر و امید چه برنامه ای دارد و سهم دولت و سهم کارخانجات از قیمت خرید برگ سبز چقدر است، تصریح کرد: برنامه دولت استمرار خرید تضمینی است یعنی به هیچ وجه دولت در شرایط کنونی و تا زمانی که چای نیاز به خرید تضمینی داشته باشد، از این مساله عدول نخواهد کرد.
روزبهان گفت:در بودجه سالیانه خرید تضمینی پیش بینی شده است. با توجه به شرایط جوی مناسب و سرمای هوا در هفته دوم اردیبهشت چین شروع می شود. امسال دولت مثل سال قبل و بیشتر از سال قبل بسته‌های حمایتی را برای چایکاران دارد از جمله آبیاری تحت فشار با پرداخت ۸۵ درصد هزینه آبیاری و پرداخت وامهای بدون بهره ۵ ساله که جزو حمایتهای دولت است.