قطار

ریل گذاری ۱۴۵ کیلومتر از راه آهن رشت – قزوین

۱۵ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۵۳

مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان گفت: ریل گذاری ۱۴۵ کیلومتر از راه آهن رشت – قزوین انجام شده و زیرسازی آن نیز افزون بر ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علی خاوری در گفت و گو با ایرنا با یادآوری اینکه مسیر راه آهن رشت – قزوین، ۱۶۴ کیلومتر است، اظهار داشت: امسال برای راه آهن استان، ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که تحقق آن و حتی بخشی از آن در سالجاری، بهره برداری از این خط ریلی را سرعت می بخشد.
وی به خطوط ریلی رشت – انزلی و رشت – آستارا نیز اشاره و بیان کرد: یک فاز خط ریلی رشت – انزلی به طول ۴۱ کیلومتر در حال انجام کار است و فازهای دو و سه آن، به مناقصه گذاشته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان ادامه داد: برای تامین اعتبارات خط ریلی رشت – آستارا، بایستی از فاینانس استفاده شود ضمن آنکه در حال حاضر برای تکمیل پروژه های راه آهن گیلان، اهتمام بر آن است تا هرچه سریع تر خط ریلی قزوین – رشت به بهره برداری برسد.
خاوری همچنین با اشاره به پروژه راه آهن آستارا – آستارا افزود: از سمت آستارای جمهوری آذربایجان تا مرز کشورمان، این مسیر ریل گذاری شده اما شرایط در مسیر تعهد ما، متفاوت است با این توضیح که در این مسیر، باید بارانداز، ساختمان و تاسیسات ایجاد شود درحالیکه مسیر مورد تعهد جمهوری آذربایجان، فقط ریل گذاری بوده است.
وی اضافه کرد: بخش مورد تعهد ایران در مسیر آستارا ، هم اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بهره برداری از آن، تا پایان سال جاری پیش بینی شده است.