سیاسی

سیاسی در واکنش به عدم انتخاب استاندار بومی: ما هم ضعیف عمل کردیم

۰۳ / ۰۷ / ۹۶
۱۷:۵۷

خزر- دبیر کل سابق حزب کارگزاران شاخه گیلان گفت: درست است که دکتر نوبخت جایگاه مهمی در دولت دارد اما این تصور که او بتواند در تمامی مناسبات گیلان دخالت کند اشتباه است.
مهندس سیده روشنک سیاسی افزود: از نوبخت باید تنها به عنوان واسطه برای انتقال نظرات و خواسته های استان به دولت انتظار داشت. بنابراین اینکه تمام و کمال یک فرد بتواند کار ما را به دست بگیرد و توقعات گیلان را به انجام برساند غیر ممکن است.
وی همچنین گفت: بی گمان فعالان سیاسی، اجتماعی و… گیلان نیز باید خود را در این موضوع که استاندار بومی انتخاب نشد مسئول بدانند چرا که ما خودمان منسجم عمل نمی کنیم.
سیاسی افزود: ما باید اولویت های خود را انسجام یافته و یکپارچه منتقل می کردیم که البته چنین کاری نکردیم. بنابراین یک مقدار ضعف از خودمان بوده است.