رمضانپور

رمضانپور: فعلا در اولویت ما نیست

۰۱ / ۰۸ / ۹۶
۱۸:۳۶

خزر- در اواخر شورای چهارم طرحی تصویب شد که طی آن قرار بود کارگروهی حقوقی و مالی تشکیل تا تخلفات احتمالی در شهرداری رشت را مورد رسیدگی قرار دهد اما عمر این شورا کفاف تشکیل آن کارگروه را نداد.
خبرنگار روزنامه خزر در همین ارتباط از دو عضو شورای پنجم رشت پرسید که آیا شورا قصد دارد مسایل دو سه سال اخیر در شهرداری رشت را واکاوی نماید؟ جلال الدین محمد شکریه و فرهام زاهد در پاسخ به این پرسش تاکید کردند به تخلفات احتمالی در دوره قبلی رسیگی خواهد شد.
احمد رمضانپور نرگسی هم به این سوال خزر اینگونه پاسخ داد: اینقدر مسائل جاری و حساس روز داریم که فعلا این موضوع در اولویت ما نیست.