425622274_287261

رضایی با دو دستیار می آید

۲۰ / ۰۳ / ۹۶
۱۷:۰۷

خزر – شنیدیم وحید رضایی بازیکن اسبق پگاه و سرمربی فصل گذشته تیم برق جدید شیراز که در راس کادر فنی داماش قرار گرفته، می خواهد دو مربی نیز با خودش به رشت بیاورد. هنوز تعداد همکاران رضایی در تیم داماش اعلام نشده است.