ثابت قدم

رئیس شورای شهر رشت: نامه ای جهت استعفای شهردار رشت بدست هیات رئیسه نرسید

۱۷ / ۰۳ / ۹۶
۱۷:۰۰

گیل خبر/ پیرو انتشار اخباری مبنی بر احتمال استعفای شهردار رشت مسعود کاظمی رئیس شورای شهر در گفت و گو با گیل خبر بیان داشت: پیرو جلسه سوال دیروز اعضای شورا در نهایت با رای گیری شرایط برای اعلام وصول استیضاح در جلسه آینده فراهم شده است و در صورت امضای یک سوم از اعضاء جلسه استیضاح شهردار رشت طی حداقل ده روز برگزار خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد:در صورت استعفاء نیز این مساله در شورا باید مورد رای گیری قرار گیرد و در صورت تایید اکثریت این اتفاق خواهد افتاد که البته تاکنون هیچ نامه استعفایی بدست ما نرسیده است.