سرمقاله

دیوار کوتاه روزنامه های گیلان!

۲۴ / ۰۸ / ۹۴
۰۱:۳۲

در حالی مطبوعات به ویژه روزنامه های محلی از شرایط دشوار اقتصادی رنج می برند که برخی مسئولان فرهنگی پیشنهاد اختصاص بخشی از یارانه مطبوعات به اموری دیگر را مطرح می کنند!
با وجود تاکید بسیاری از مسئولان بر حمایت جدی ادارات و سازمان ها از مطبوعات متاسفانه این حمایت در عمل اجرا نشده و تعدادی از روزنامه های گیلان که از پشتوانه قوی اقتصادی بهره مند نیستند همچنان چشم امید به تحقق وعده های مسئولان استان دوخته اند. امیدی که هر روز کمرنگ تر می شود!
براین اساس باید از مسئولان استان پرسید که واقعا تا چه حد بر وعده ها و شعارهای خود پایبند بوده و برای نجات جریان اصلی و رسمی اطلاع رسانی در گیلان چه برنامه عملی دارند؟ روزنامه هایی که در تحقق برنامه های کلان توسعه استان همیشه یاور مدیریت ارشد گیلان بوده اما در زمینه حمایتی مسئولان نصیبی نبرده اند!