سرمقاله

دو انتخاب / رضا احمدی سراوانی

۳۰ / ۰۱ / ۹۶
۰۹:۲۲

بی گمان کمتر کسی تصور می کرد که احمدی نژاد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند، حرکتی که او انجام داد صحنه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری را با ابهامات بسیاری مواجه کرد.
احمدی نژاد با این اقدام یکبار دیگر نشان داد که غیر قابل پیش بینی است و این بر پیچیدگی اتفاقات پیش رو می افزاید.
اما حتی با وجود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری جدال اصلی میان طرفداران دولت و منتقدان آن است. منتقدانی که هر چند از برخی مشکلات اقتصادی نهایت بهره گیری را کرده و تلاش خواهند کرد تا بر طبل ناامیدی بکوبند تا شاید از این طریق از شمار آرای روحانی کاسته و او را در جلب افکار عمومی با چالش های اساسی مواجه کنند.
آنچه مسلم است انتخابات ریاست جمهوری این دوره بیش از هر زمانی حساس و مهم است. اصولگرایان کاندیدای مطرحی ندارند، اصلاح طلبان به تازگی آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از حامیان اصلی خود را از دست داده اند و احمدی نژاد خود را به عنوان قطب سوم معرفی می کند!
با این اوصاف، ایرانیان در ۲۹ اردیبهشت مقابل صندوق های رای دو انتخاب بیشتر ندارند یا منتقدان دولت با توجه به سابقه ای که از آن ها در ذهن دارند رای دهند و یا به روحانی اجازه دهند تا برنامه خود را با تدبیر و امید به پیش ببرد.