IMG_20180123_144425_295

در ضرورت ایجاد و استقرار نظام مدیریت یکپارچه شهری در رشت/ عزیز عبدالهی

۱۷ / ۱۱ / ۹۶
۲۰:۳۴

در حالی این جستار قلمی می شود که به علت ناهماهنگی و یا مداخله ( قانونی ) یک دستگاه اجرایی در اجرای یک پروژه عمرانی در میدان جهاد شهر رشت – که در سفر اخیرم به رشت به عینه دیدم – وضعیت به هم ریخته ای در این مکان ایجاد شده و باعث بروز نارضایتی هایی در بین شهروندان گردیده است . شاید چنین شرایطی در سایر مناطق شهر هم وجود داشته باشد که به علت عدم اطلاع ، از آن گذر می کنم . موضوع اساسی این است که با چنین شرایطی چگونه باید برخورد کرد ؟ آیا تا زمان تحقق مدیریت واحد شهری باید دست روی دست گذاشت و کاری نکرد؟ آیا نمی توان تحت یک نظام تعریف شده ، برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری ، تلاش کرد ؟ و …
یکم / براساس قانون شهرداری ها (مصوب سال ۱۳۴۴) تقریباً مسئولیت تمامی موضوعات مرتبط با پروژه های توسعه ای و عمرانی شهری برعهده نهاد شهرداری بوده است، لیکن با رشد و گسترش نظام اداری کشور، اداره بخش های وسیعی از تأسیسات و شبکه های زیربنایی شهری، هم چون آب و فاضلاب ، برق، گاز به ادارات و سازمان های دولتی واگذار گردیده است.
دوم/ امروز ، مدیریت شهری با نظام آرمانی “مدیریت واحد شهری” فاصله بسیار داشته و تعدد مراکز و نهادهای تصمیم گیر در حوزه های مختلف شهری و تأیید عملکرد مثبت/ منفی این نهادها -که گاه در تناقض و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند- بر رفاه و زندگی شهروندان، امری اجتناب ناپذیر است ؛ از این رو، ایجاد یک نظام “یکپارچه” در مدیریت شهری، که بتواند با ایجاد تعامل منطقی و کارآمد در نظام برنامه و اجراء پروژه های شهری، از اتلاف منابع جلوگیری نموده و با تجمیع توان سازمان ها و نهادهای مختلف، در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و انجام بهینه پروژه های عمرانی در سطح شهر، بهره گیری نماید، ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد .
سوم/ برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری، لازم است این مفهوم به گونه‌ای در جامعه شهری نهادینه شود که پذیرش عام پیدا کرده و دستگاه‌های مختلف عامل در محیط‌ها و فضاهای شهری بپذیرند که برای هماهنگی میان فعالیت خود، لازم است از یک نظام واحد یکپارچه مدیریت شهری تبعیت کنند. این یکپارچگی، به رغم تفاوت و تنوع زیاد زمینه فعالیت‌هایی که دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهند، اهداف مشترکی در یک شهر بزرگ دارند که عبارت است از توسعه یکپارچه و پایدار شهری و نیز مدیریت فضاهای شهری به گونه‌ای که محیط‌های مناسب برای زندگی مردم فراهم کند.
چهارم / شورای هماهنگی امور عمرانی شهر رشت به عنوان نهاد لازم برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری معرفی می شود که با نهادینه کردن آن، امید می‌رود برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه شهری نهادینه شده و در سایه آن مدیریت یکپارچه توسعه شهری تحقق پیدا کند.
پنجم / تشکیل”شورای هماهنگی امور عمرانی شهر رشت” می تواند در ذیل “شورای برنامه ریزی استان” و یا “کارگروه امور زیربنایی استان” و با حضور نمایندگان تمامی سازمان ها و نهادهای دخیل در امر توسعه و پروژه های شهری و با دبیری شهرداری رشت تشکیل گردد. ریاست شورای مذکور برعهده استاندار و یا معاونت امور عمرانی استانداری بوده و مصوبات آن در محدوده شهری، برای تمامی سازمان ها و ارگان های دخیل، لازم الاجراء خواهد بود. طرح مسئله و موضوعات جلسات توسط شهرداری رشت صورت پذیرفته و محل دائمی جلسات در دفتر شهرداری رشت خواهد شد. هم چنین، ریاست شورا می تواند با تأیید استاندار محترم استان به شهردار رشت تفویض گردد. ایجاد این شورا می تواند گامی مؤثر در ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ در شهر رشت باشد.
پنجم / توسعه هدفمند تعاملات با سازمان ها و نهادهای مربوطه می تواند از طریق عقد تفاهمات و توافقات فیمابین شهرداری و سایر سازمان ها و نهادهای مربوطه هم چون ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب و … در خصوص امر برنامه ریزی، طراحی و اجراء پروژه های عمرانی شهر، پی گیری شود. و نیز همکاری دو سویه فیمابین مشاوران و پیمانکاران شهرداری و این سازمان ها، در تسریع و بهینه سازی پروژه های اجرایی شهر، نقش مؤثری ایفاء می نمایند.