n82639437-71820417

درگذشت ناگهانی کشتی گیر گیلانی تیم قزوین در مسابقات پیشکسوتان

۳۱ / ۰۵ / ۹۶
۱۷:۰۰

در مسابقات کشتی پیشکسوتان کشور در تبریز کشتی گیر گیلانی تیم قزوین فوت کرد .

حسین نیک نژاد از استان گیلان که در این مسابقات برای تیم قزوین کشتی می گرفت در حین مسابقه دچار ایست قلبی شد و بعد از انتقال به بیمارستان دار فانی را وداع گفت.