ثاقبي

درخواست سپاهان از ملوان

۲۳ / ۰۳ / ۹۶
۱۶:۳۱

خزر – سپاهانی ها که متوجه شده اند شاهین ثاقبی هافبک تهاجمی ملوان یک فصل دیگر با تیم گیلانی قرارداد دارد، خواستار صدور رضایت نامه او برای پیوستن به سپاهان و بازی کردن در اصفهان گردیده اند. اما بعید به نظر می رسد که ملوان ثاقبی را از دست بدهد.