حاجی پور

حاجی پور: بازاریان مظلوم ترین قشر در اجرای پیاده راه بودند

۱۹ / ۰۸ / ۹۶
۱۴:۵۵

اسماعیل حاجی پور رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا در نهمین جلسه کمیسیون ترافیک شورا به مشکلات ترافیکی رشت اشاره نمود و ابراز کرد: بررسی معضلات ترافیکی و رفع نواقص از تجهیزات ترافیکی از جمله چراغ‌های راهنمایی و رانندگی می‌باید در دستور کار معاونت ترافیک و اعضای کمیسیون باشد.
حاجی پور تصریح کرد: مشاوری برای بازنگری پیاده راه فرهنگی رشت و خط ویژه از سوی شهردار مشغول مطالعه است تا نواقص این طرح برطرف گردد.
وی به جمع شدن دو بانک عامل دولتی در مرکز شهر اشاره نمود و یاداور شد: بازاریان مظلومترین قشر در اجرای این طرح هستند و بازار با این پروژه دچار رکود شده است. از اقای شکریه و بقیه اعضای کمیسیون انتظار دارم حافظ رای مردم بوده و برای بازنگر ی این طرح و کمک به بازاریان کمک کنیم.
حاجی پور تاکید کرد: امروز چک های بازاریان پاس نمی‌شود و حق دارند به اعضای شورا در مورد این طرح اعتراض نمایند.
رییس کمیسیون ترافیک شورا تصریح کرد: این رکود به حدی شده که تعداد شاغلین در بازار را تحت تاثیر قرار داده است. زیر ساخت‌های این طرح هنوز اماده نشده و ابتدای شریعتی و خیابان امام پارکینگ تاکسی‌ها شده و بر حمل و نقل تاکسی‌ها هم تاثیر گذاشته است.
حاجی پور تاکید کرد: بازاریان از نجبای جامعه هستند و باید دست حمایت برای ایشان دراز کرد. اکنون مغازه های بازار زیر قیمت ۶۰درصد قبل اجرای پیاده راه به فروش گذاشته شده است. اگر این وضع ادامه پیاده کند، قطعا دچار تبعات اجتماعی می‌شویم. شهرداری مکلف شده مشاور بگیرد و ظرف یکماه بازار را از رکود خارج کند و اعضای شورا و بخصوص کمیسیون ترافیک مصمم هستیم که این مهم انجام شود.
حاجی پور ضمن انتقاد از روشنایی پیاده راه هم گفت: شهرداری باید فورا نسبت به استفاده از نورپردازی مناسب و رنگهای شاد در پایه های چراغ ها در پیاده راه اقدام نماید.