جهانپور

جهان پور: حداکثر دو هفته دیگر سرمربی داماش معرفی می شود

۱۰ / ۰۳ / ۹۶
۲۳:۰۷

خزر – همان روزی که مجید جهان پور عضو هیات مدیره داماش به “خزر” گفت که در جلسه خود به ادامه همکاری با هادی طباطبایی رای داده اند و ما نیز به اعتبار سخنان او همه حرف ها را چاپ کردیم، اسماعیل حاجی پور مالک داماش اظهار داشت که با طباطبایی به توافق نرسیده است!
جهان پور دیروز با حداکثر تواضع در همین مورد توضیح داد: “من یک عذرخواهی به شما و خوانندگان روزنامه و کسانی که خبرها را از طریق سایت “خزر” دنبال می کنند، بدهکار هستم. در هیات مدیره داماش توافق کرده بودیم که هادی طباطبایی گزینه ما است و آقای حاجی پور دیداری با او داشته باشد و من این خبر را به شما دادم که نوشتید. ولی نمی دانستم که طباطبایی در آن دیدار به آقای حاجی پور جواب منفی داده بود و سرمربی گری اش در داماش منتفی است. البته او برای تیم زحمت کشید و من هرگز به دنبال یافتن “مقصر” نبوده ام و فقط می گویم که برخی اشتباهات در اول فصل داماش را عقب انداخت و بعد هم آن عقب افتادگی در طول فصل جبران نشد.”
جهان پور درباره آینده تیم داماش نیز گفت: “باید از تجربیات فصل قبل به بهترین شکل استفاده کنیم و مربی جدید داماش حتما سابقه کار در دسته دوم کشور را داشته و در آن مسابقات موفق شده باشد و این همان چیزی است که شما و دوستان دیگر به درستی تاکید دارید. ما به دنبال فقط اسم های معروف نیستیم و توان فنی و کارآمدی را در نظر می گیریم. به احتمال زیاد تا حداکثر دو هفته دیگر سرمربی آینده داماش را با استفاده از نظرات اهالی فوتبال و پس از بحث و مذاکره در جلسه هیات مدیره داماش معرفی می کنیم.”