ساختمان+ریاست+جمهوری

تیراندازی در محدوده ریاست جمهوری

۱۶ / ۱۱ / ۹۶
۱۷:۵۴

لحظاتی پیش صدای تیراندازی از محدوده ریاست جمهوری شنیده شد، یک نفر با قمه وارد محدوده شده و تلاش داشت از گیت دوم نیز عبور نماید.

این فرد به اخطارهای مأموران امنیتی توجه نکرده و مأموران ناچار به تیراندازی شدند.

فرد حمله کننده به نهاد ریاست جمهوری حدودا ۳۵ ساله بوده و سلاح سرد به همراه داشته است.
مهاجم درحال حاضر مجروح شده و بازداشت و به بیمارستان منتقل شده است.