قطار

تکمیل راه آهن گیلان، شاید وقتی دیگر!

۲۳ / ۰۸ / ۹۵
۲۳:۴۵

رضا احمدی سراوانی
از همین چند ماه پیش معلوم شده بود که احتمال بهره برداری از پروژه راه آهن گیلان که وعده آن تا پایان امسال داده شده بود، با تاخیر همراه خواهد بود.
هر چند تا مدتی قبل تاکید مسئولان بر افتتاح راه آهن گیلان تا پایان سال جاری بود، اما چند هفته ای است که مسئولان با شک و تردید زمان بهره برداری از این پروژه را در سال ۹۵ اعلام می کردند تا این که روز گذشته استاندار گیلان رسما زمان افتتاح پروژه راه آهن گیلان را نیمه نخست سال آینده دانست. تاخیر دوباره ای که علت آن را باید در عدم تامین به موقع اعتبارات لازم دانست.
از سوی دیگر معاون وزیر راه نیز میزان اعتبارات مورد نیاز برای بهره برداری از راه آهن قزوین رشت را ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر ذکر کرد. بودجه ای که به گفته وی تخصیص یافته است!
براین اساس تکمیل راه آهن گیلان که تا حالا نیز بارها با تاخیر مواجه بود، بار دیگر به تعویق افتاد. موضوعی که بی گمان و متاسفانه یکی از همزادهای اجرای پروژه ها در کشورمان است!