نوبخت

توضیحات نوبخت درباره عملکرد بودجه ۹۶ در جلسه غیرعلنی مجلس

۳۰ / ۰۷ / ۹۶
۱۸:۰۳

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره عملکرد بودجه ۹۶ پرداخت.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه غیر علنی مجلس در جریان گزارش نوبخت درباره وضعیت اجرایی شدن بودجه ۹۶ و ساختار بودجه ۹۷ قرار می‌گیرند.
همچنین قرار است تعدادی از نمایندگان نیز در مورد وضعیت اعتبارات تخصیص یافته شده و عملکرد نظام بودجه ریزی به ارائه توضیحاتی بپردازند.