82586155-71718934

برنامه تجلیل از هوشنگ ابتهاج با اطلاع وی نبوده است

۱۳ / ۰۴ / ۹۶
۱۶:۳۱

یلدا ابتهاج فرزند استاد امیرهوشنگ ابتهاج گفت که این شاعر غزلسرای معاصر، در هیچ همایشی در کشور حضور نیافته و هرگونه مراسم تجلیل، بدون اطلاع او برگزار شده است.
یلدا ابتهاج در تماس تلفنی با ایرنا توضیح داد: استاد ابتهاج در زمان حاضر ، کنار خانواده و در آلمان حضور دارد و در هیچ برنامه ای در داخل کشور شرکت نکرده است. وی اظهار کرد: هرگونه مراسم تجلیل، برگزاری کنگره شعر و … با نام او، با اطلاع استاد ابتهاج نبوده است.
وی ادامه داد: متاسفانه این روزها مطلع شدیم همایشی با برجسته سازی تقدیر از استاد ابتهاج در گیلان برگزار شده و موضوع شگفت آن است که حتی نام استاد نیز از سوی برگزار کنندگان همایش به اشتباه درج شده است.
در روزهای اخیر بنرهای زیادی با عنوان تجلیل از بزرگمرد شعر و ادب معاصر ایران استاد امیر هوشنگ ابتهاج سمیعی تحت عنوان چهارمین کنگره سراسری غزل معاصر ایران در گیلان نصب شده این در حالیست که اسم صحیح استاد امیرهوشنگ ابتهاج است. امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به ه.ا.سایه شاعر و غزلسرای معاصر زاده اسفندماه ۱۳۰۶ در رشت است و سرایش های پرنیانی اش از گیلان، آرام و ملایم ترجمان جهان می شود تا هم امروز که برای فرزندان ادب اندیش این آب و خاک تبدیل به اسطوره ای سترگ در شعر معاصر این سرزمین شده است.