102614

برقراری پروازهای هواپیمایی قشم از فرودگاه رشت

۱۹ / ۱۰ / ۹۶
۱۷:۴۳

مدیرکل فرودگاه سردارجنگل رشت گفت: طی دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت هواپیمایی قشم مقرر شد، شرکت هواپیمایی قشم نسبت به برقراری پروازها از جمله مسیر قشم به رشت وبالعکس اقدام نماید.
مهندس غلامرضا آقایی،در گفت وگو با ایسنا ، از برقراری پروازهای هواپیمایی قشم از فرودگاه سردار جنگل رشت خبرداد و اظهار کرد: در دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت هواپیمایی قشم نیازسنجی های مردم گیلان به مسیرهای هوایی داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد، شرکت هواپیمایی قشم نسبت به برقراری پروازها از جمله مسیر قشم به رشت وبالعکس اقدام نماید.
مدیرکل فرودگاه سردارجنگل رشت از نصب و راه اندازی مرکز تلفن ۶۰۰ شماره ای جدید در این فرودگاه خبر داد و گفت: سانترال قدیم ۵۰۰ شماره ای بود که با نصب و راه اندازی دستگاه جدید علاوه  بر ارتقاء کیفیت صدا،هزینه نگهداری ها نیز کاسته شده است.
وی اضافه کرد: جهت نصب و راه اندازی مرکز تلفن ۶۰۰ شماره ای جدید ۷۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده است.
آقایی از پایان موفقیت آمیز وارسی پروازی دستگاه های کمک ناوبوی جدید در این فرودگاه خبر داد و گفت: دستگاه های کمک ناوبری فرودگاه سردارجنگل رشت اعم از DME و DVOR که اخیرأ نصب شده بود توسط کارشناسان پرواز وارسی و نوتام عملیات بودن این سامانه ها صادر شد.