82607124-71759507

بررسی شکست سپیدرود، از نگاهی دیگر

۰۸ / ۰۵ / ۹۶
۲۲:۱۰

اگرچه تیم سپیدرود رشت در دیدار با نفت تهران مالکیت بیشتری بر توپ و میدان داشت، اما به دلیل دو اشتباه مهلک از سوی مدافعان میانی خود به خصوص اشتباه اول احمد آهی که باعث ثبت گل تساوی نفتی ها شد، از میزبان خود شکست خورد تا دست خالی به رشت بازگردد. عملکرد سپیدرود در برابر نفت تهران نشان داد که سرخپوشان باید در قلب خط دفاع حتما تغییری ایجاد کنند.
در جناحین خط دفاع استفاده از کعبی و جماعتی شاید بهتر از الماسخاله و قربان زاده جواب بدهد. البته قربان زاده به رغم بازی در پست غیرتخصصی مدافع چپ عملکرد ضعیفی نداشت. در مرکز خط میانی توحید غلامی را یک بازی گردان توانمند ندیدیم و کادر فنی سپیدرود باید تدبیری جدید بیاندیشد. در میان عناصر تهاجمی هم حسین ابراهیمی می تواند در کنار رضایی، نزهتی و البته میرجوان که فرصت بازی پیدا نکرد، خط حمله ای ضربه زن بسازند. در مجموع این که شکست سپیدرود حتی در برابر تیم نفت تهران که تا روز آخر تکلیف خود را نمی دانست، نتیجه عجیبی نیست و سرخ پوشان مستحق باخت نبودند و باید یک امتیاز را می گرفتند و اشتباهات فردی در خط دفاع نفش اصلی را در شکست سپیدرود داشت و نظرمحمدی و همکارانش تا پنج شنبه نقاط ضعف را شناخته و پوشش خواهند داد. سپیدرود از نظر تیمی برتر از نفت بود و اگر اشتباهات مدفعان میانی رخ نمی داد، حداقل با نتیجه تساوی به رشت برمی گشت. البته دو تعویض سپیدرود هم می توانست بهتر انجام شود.