95451

برداشت برنج در ۷۹درصد از شالیزارهای رشت

۳۰ / ۰۵ / ۹۶
۱۷:۳۹

مدیر جهادکشاورزی رشت گفت: برداشت برنج در ۷۹درصد از شالیزارهای رشت انجام شده است.
گودرز کمال‌پور در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به اینکه رشت بزرگترین شهرستان برنج خیزکشور است ،گفت: برداشت برنج در ۷۹ درصد از شالیزارهای این شهرستان انجام شده است.
وی با بیان اینکه تولید مکانیزه برنج موجب آشتی جوانان روستایی با کار در شالیزارها می شود، اضافه کرد:امسال در بیش از ۵۷درصد از شالیزارهای رشت برداشت برنج به صورت مکانیزه انجام خواهد شد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان رشت ادامه داد: تولید مکانیزه برنج و کشت دوم درآمد خانوارهای برنجکار را افزایش می‌دهد.
وی تصریح کرد: امسال برنامه داریم، در بیش از ۲۰درصد از شالیزارهای گیلان پرورش راتون انجام شود.
کمال‌پور خاطرنشان کرد: احتمال می‌رود در شهرستان رشت شاهد افزایش تولید برنج سفید باشیم.