سرمقاله

برای شهرداری رشت مرغ همسایه باز هم غاز شد!

۲۴ / ۱۱ / ۹۵
۰۲:۴۹

 

رضا احمدی سراوانی

شهرداری رشت که به خاطر بحران برف اخیر آماج انتقادات تند افکار عمومی قرار دارد، به نظر می رسد که به جای پاسخگویی به پرسش های به حق شهروندان، سیاست پاک کردن صورت مسئله را در پیش گرفته است.

شهردار رشت برای گریز از فشار افکار عمومی باز هم به تکرار رویه گذشته خود روی آورده و در چند موضع گیری اندک خود در برابر انتقادات از جمله سخنان یکی از نمایندگان تنها به فرافکنی اقدام و سعی در انداختن توپ در زمین حریف کرده است. چنانکه گویی هیچ اتفاقی نیفتاده تا شاید این بحران نیز مشمول مرور زمان شده و از حافظه تاریخی مردم رشت پاک شود!

اما این همه ماجرا نیست. در برنامه های ویژه دهه فجر شهرداری رشت متاسفانه به جای استفاده از هنرمندان موسیقی گیلانی، از هنرمندان تهرانی در این رشته دعوت شده است. سال گذشته محمد اصفهانی با تبلیغات و هزینه فراوان به اجرای برنامه  در میدان شهرداری رشت پرداخت و امسال نیز در برنامه ای دیگر از خوانندگان تهرانی دعوت شد.

براین اساس جا دارد شهرداری رشت به جای استفاده از هنرمندان غیربومی در مناسبت های مختلف نگاهی نیز به هنرمندان موسیقی گیلان به ویژه در عرصه پاپ داشته باشد و برای نهادی که بودجه اش از پول مردم رشت تامین می شود، مرغ همسایه غاز نباشد!