ثابت قدم

با ثابت قدم چه خواهند کرد؟!

۲۵ / ۰۳ / ۹۵
۱۷:۲۶

ثابت قدم شهردار جوان رشت موافقان و مخالفان سرسختی دارد. طرح های پر سروصدای او که با اجرای پیاده راه در خیابان اعلم الهدی کلید خورد و در دوره اول تصدی پست شهرداری مسکوت ماند، با انتخاب مجدد وی به سمت شهردار رشت در شورای چهارم، ادامه یافته و تمام هسته مرکزی شهر را دربر گرفت به نحوی که اکنون مرکز این بزرگ ترین شهر شمال کشور شباهتی به گذشته خود ندارد.
مخالفان شهرداری رشت که اکنون در شورای این شهر صدایی بلندتر یافته اند، بیش از آن که پیکان حمله خود را متوجه اصل این پروژه ها کنند با نحوه اجرای آن مخالفت می کنند و البته شیوه تامین منابع مالی آن!
بی گمان ثابت قدم یکی از معدود شهرداران رشت طی چند دهه اخیر است که پروژه های پر سروصدایی را به اجرا در آورد. پروژه هایی چون طرح ترافیک، پیاده راه سازی، سراهای محله و البته برخی پروژه های فرهنگی. اما در این میان به اعتقاد برخی کارشناسان این پروژه ها به نحو مطلوبی اجرا نشده اند چنانکه تغییر بافت میدان شهرداری رشت به چنین سرنوشتی دچار شده و با وجود افتتاح آن، به گفته معاون استاندار تنها ۴۰ درصد اصل پروژه اجرا شد!
حالا دیگر شهردار جوان رشت که خود را آماج انتقادات بسیاری یافته صلاح دانست که شخصا به منتقدانش پاسخ دهد. آنجا که در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود به طعنه گفت به کسی باج نمی دهم. جمله ای که البته به مذاق برخی خوش نیامد و موجب طرح شکایت از وی توسط تعدادی از اعضای شورای شهر شد.
بی گمان ثابت قدم روزهای سختی را می گذراند، روزهایی که صدای هوادارانش کمتر به گوش می رسد و مخالفانش بر تلاش خود برای به زیر کشیدن او از منصبش افزوده اند!