82686109-71908495

بازنگری در ساختار مشاوران استانداری گیلان

۱۳ / ۰۷ / ۹۶
۲۰:۴۳

مشاور و مدیرکل حوزه استاندار گیلان از بازنگری در ساختار مشاوران استانداری خبر داد.
حسن تاجیک در گفت وگو با ایرنا در ارتباط با استمرار ماموریت مشاوران استاندار و گروه مشاورتی استانداری ، ضمن قدردانی از تلاش های آنان اظهار کرد: ماموریت مشاوران استانداری و گروه مشورتی ، پایان یافته تلقی می شود و مصطفی سالاری استاندار گیلان بزودی در خصوص انتخاب و انتصاب مشاوران جدید، حسب نیاز تصمیم گیری می کند.