n82804514-72126850

انتقاد کیوان محمدی از ارایه آمارهای نادرست توسط برخی افراد

۰۳ / ۱۱ / ۹۶
۱۸:۵۲

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان گفت: افرادی که از تریبون های مختلف عدد و رقمی را اعلام می کنند، خوب است قبل از این، از طریق سازمان های ذیربط صحت ارقام را بررسی کنند و بخش مربوطه را مورد مطالعه قرار دهند.
به گزارش ایرنا، کیوان محمدی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان لاهیجان افزود: برخی با ارائه ارقام نادرست و مقایسه شرایط با کشورهای دیگر ، با منافع ملی و امنیت ملی کشور بازی می کنند.
وی ادامه داد: دولت با اقتدار کامل و با تعامل و هماهنگی با همه و زیر سایه رهبری معظم انقلاب، در مقابل مشکلات ایستاده و برای رفع آنها اهتمام دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان بیان داشت: دولت منکر نارسایی ها نیست؛ ولی با کمک مردم بر همه مشکلات فائق خواهد آمد.
وی تاکید کرد: امیدواری ما این است که با وفاق، دوستی و انسجام، بتوانیم مشکلات را رفع کنیم و اعتقاد داریم با هماهنگی، مشکلات بهتر حل می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در بخش دیگری از سخنانش گفت: اعتبار سال ۹۴ لاهیجان بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال بود اما شرایط سخت اقتصادی آن سال موجب شد که تخصیص بیش از ۱۱ درصد نباشد و در سال گذشته بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای شهرستان در نظر گرفته شد که تخصیص به حدود ۱۵ درصد رسید.
وی ادامه داد: تخصیص این مبالغ به معنای سختی ، مشقت و نیازهایی است که نتوانسته ایم رفع کنیم ولی امسال، حدود ۳۶۰ میلیارد ریال بودجه لاهیجان بوده که تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال این اعتبارات که شامل حدود ۳۷ درصد است، تخصیص داده شده که نشاندهنده روندی رو به جلوست.
محمدی اضافه کرد: تلاش همه ما به عنوان مدیر، این است که بیشترین امکانات را برای مردم فراهم کنیم ولی اقتضائاتی در کشور وجود دارد که اگر عملیاتی و موانع با تدبیر و درایت کنار زده شود، وضعیت بهتری می توان برای استان فراهم کرد.
وی با اشاره به تهیه کتابچه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان شامل مشخص شدن بودجه لوایح گفت: این کتابچه در اختیار نمایندگان استان در خانه ملت و مدیران اجرایی قرار گرفته و پیگیری های لازم برای اخذ حداکثر امتیاز انجام می شود.
سرپرست فرمانداری لاهیجان نیز در این جلسه گفت: مدیران باید تعامل خوبی با سازمان های استانی داشته باشند تا بتوانند اعتبارات شهرستان را اخذ و از اعتبارات ملی بیشتر استفاده کنند.
امیر جانبازی ادامه داد: چند طرح شاخص مانند ساخت بیمارستان و تکمیل تجهیزات بیمارستان ۲۲۰تختخوابی، طرح زندان لاهیجان و تقاطع غیرهمسطح میدان گیل در این شهرستان در حال اجراست که به دلیل عدم تخصیص کافی اعتبار، پیشرفت آنها کند است.