IMG_20170317_002254

انتخابات، اخلاق و شفافیت / عزیز عبدالهی

۰۸ / ۰۲ / ۹۶
۰۲:۱۰

یکم : تا زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی چند هفته ای بیش، باقی نمانده است اما این مساله ، به این مفهوم نیست که در طول چند سال گذشته ، رقابت های انتخاباتی وجود نداشته و همه تلاش های انتخاباتی به چند چند هفته آتی محدود است ؛ زیرا، به عنوان یک سنت جاری سیاسی، می توان گفت با پایان یافتن رقابت های انتخاباتی قبلی، فعالیت های انتخاباتی برای دوره بعدی همآغاز می شود و طبیعی است نامزدهای انتخابات در سطوح ملی و محلیدر معرض انواع نظارت ها ، داوری ها و رقابت های متنوع قرار می گیرند .
دوم : در همه نظام‌های سیاسی مردم سالار، میدان انتخابات و فضای رقابتی ناشی از آن ، گاه به پاره‌ای از ناهنجاری‌ها و ناملایمات و حواشی نامطلوب درحوزه روابط اجتماعی دامن می‌زند و عدم مدیریت و مهار آگاهانه آن ، می تواند به تلخی ها ، چند دستگی‌ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های سیاسی و تضعیف اخلاقیات اجتماعی و تفرقه بین مردم دامن زند . این مسأله در نظام‌های غربی که قدرت طلبی و مقام خواهى، ارتباط تنگاتنگ با پول و سرمایه و زندگی مادی دارد ، امری بدیهی و اتفاقا بخشی از هنجارهای نهادینه شده غرب به شمار می رود ، اما در نظام مردم سالار دینی ما که هدف غایی از به دست آوردن قدرت و حاکمیت، خدمت به خلق خدا و تأمین سعادت انسان‌ها است ، این گونه کنش‌ها ، گفتارها و رفتارها ، غیر معقول و گاه حتی در تضاد با اهداف و اخلاقیات و ارزش های دینی جلوه می‌نماید.
سوم : باید توجه داشت در نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر دانایی و کفایت سیاسی مسئولان در کلیه سطوح مدیریتی ، کفایت اخلاقی و اعتقادی هم لازم است و باید به این مقوله مهم توجه شود کسی که به عرصه رقابت های انتخاباتی پای می گذارد و برای ورود به ساختار قدرت رسمی تلاش می کند ، اولین وظیفه اش این است که نگهبان اخلاقیات و هنجارها و مناسبات ارزشی و اجتماعی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین این ویژگی می فرمایند :
”اخلاق و عقاید و مسئولان بر خلاف اخلاق و عقاید مردم، مساله فردی و شخصی نیست بلکه مساله ای عمومی است؛ چرا که اگر فردی معامله گر ، باشد، دنبال پرکردن جیب خود و اطرافیانش باشد و یا بیگانه پرست و ترسو و فاسد باشد […] همین اخلاق و عقاید او منشاء مشکلات فراوانی برای کشور و مردم خواهد شد“.
چهارم : در آستانه انتخابات این نیاز وجود دارد فضای مناسبی برای نقد و ارزیابی عملکرد نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا و شفاف سازی و ابهام زدایی در مواضع و کارکردهای آنان، فراهم گردد و البته اعضای کنونی شوراهاو داوطلبان دوره پنجم و رسانه های جمعی هم باید به ایجاد چنین فضایی کمک کنند. یکی از مهم ترین وظایف شوراهای اسلامی ، تلاش برنامه ریزی شده برای توسعه شهر و روستا و ارتقاء سهم و جایگاه مناسب حوزه انتخابیه در بخش های اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی، زیست محیطیاست. بدیهی استعرصه انتخابات ، زمان مناسبی است که کارنامه نمایندگان مردم در شوراهای شهر روستا در حوزه های توسعه شهری و روستایی، امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری، کار آفرینی، اشتغال زایی، سلامت و محیط زیست، حقوق شهروندی و ده ها موضوع مرتبط با منافع مردم مطرح وبه افکار عمومی ارایه گردد؛ از این رو، یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی کارکرد نمایندگان مردم در مجالس محلی،میزانتوفیقآناندرتحققبرنامههاومطالباتمردماست.
پنجم :نمایندگان مردم در شوراها به اعتبار این که در خط مقدم خدمتگزاری هستند به طور طبیعی در معرض انواع تهدیدات و آسیب ها هم قرار دارند. ممکن است تفاوت در زندگی قبل و بعد از نمایندگی مردم در شورا ، عدم رعایت ساده زیستی، ضعف در پاسخ گویی به مطالبات مردمی، گرایش شدید به فعالیت های اجرایی و… منجر به تولید شایعات مختلف و مسئله دار شدن افکار عمومی شده باشد. فرصت مغتنمی است که در این ایام به نوعی از این مسایل ابهام زدایی شود و مردم با اعتماد بیشتری نمایندگان خود را گزینش نمایند .
ششم : نباید تردید کرد که اخلاقی بودن، راست گویی، درست کاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف و عدالت‌خواهی، ارزش‌های اعتمادآفرین هستند و تقویت و ترویج آن در سطح جامعه و گسترش و بسط این فرهنگ ضروری و انکارناپذیر در زندگی بشر، بنایی محکم برای اخلاقی شدن و اخلاقی ماندن جامعه و پیشرفت و توسعه خواهد بود ؛ از این رو، باید ارزیابی شود که نمایندگان مردم در شوراها تا چه حد توانسته اند برای خود، شهر و روستایشان، سرمایه اجتماعی کسب نمایند .
هفتم: باید ارزیابی شود که نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر روستا تا چه حد توانایی اجرای برنامه های انتخاباتی خود را در دوره قبل داشته اند؟ آیا سازمانی برای تحقق برنامه های خود ایجاد نموده و از نظام مشاوره ای تخصصی بهره مند بوده اند ؟ ارتباطات مردمی آنان به چه صورتی بوده است؟ در هدف گذاری ها و سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه ای و در کسب سهم و جایگاه مناسب برای حوزه مسئولیت خود در شهر و روستاچه نقشی داشته اند؟ و …
امیدوارم مجموع اقدامات و فعالیت هایی که در این خصوص ا نجام می شود به تنویر افکار عمومی ، تقویت مشارکت مردمی ، ارتقاء جایگاه شوراهای اسلامی و گزینش نمایندگان متعهد و کارآمد در مجالس محلی منتهی شود.