تاكسي

افزایش کرایه تاکسی و نگرانی شهروندان رشت

۲۳ / ۰۱ / ۹۵
۲۳:۰۵

در حالی که معاون حمل و نقل شهرداری رشت از افزایش ۲۵ الی ۴۵ درصدی کرایه تاکسی در این شهر خبر داده است، گزارش خبرنگاران خزر و تماس های تلفنی خوانندگان روزنامه حاکی از افزایش بیش از این میزان در کرایه تاکسی می باشد.
در همین زمینه یکی از خوانندگان خزر در تماسی با دفتر روزنامه گفته است که کرایه تاکسی از شهرداری تا بلوار گیلان که تا پیش از سال نو هزار تومان بود هم اکنون ۱۶۰۰ تومان دریافت می شود و کرایه تاکسی از شهرداری تا گلایل از ۷۰۰ تومان سابق به ۱۱۰۰ تومان رسیده که این افزایشی معادل ۶۰ درصد را نشان می دهد.
از سوی دیگر گزارش خبرنگاران خزر نیز حاکی است که در بسیاری از مسیرها نرخ خاصی برای کرایه اعمال نمی شود و رانندگان نرخ های متفاوتی از مسافران دریافت می کنند.
از آنجا که پیش از این اعلام شده بود نرخ کرایه تاکسی در رشت از ساعت ۲۲ به بعد ۲۰ درصد افزایش می یابد، با افزایش کنونی کرایه تاکسی، نرخ کرایه تاکسی در رشت شاهد افزایش بسیار بیشتری بوده و این بسیاری از مردم به خصوص اقشار کم درآمد را با مشکل و نگرانی مواجه کرده است.
براین اساس باید مسئولان مربوطه به ویژه شهردار رشت به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا افزایش کرایه تاکسی در این شهر با توجه به نرخ تورم ۱۲ تا ۱۵ درصدی کشور، بسیار بیشتر تعیین شده و در همان حد هم رعایت نمی شود.