برنج 1

افزایش تولید برنج گیلان، فرصت یا تهدید؟!

۱۵ / ۰۱ / ۹۵
۱۶:۲۳

طی چند ماه اخیر قیمت برنج داخلی بشدت افزایش یافته به نحوی که نوع مرغوب برنج هاشمی به کیلویی حدود ۹۵۰۰ تومان و برنج صدری کیلویی بیش از ۱۰ هزار تومان در بازار رشت به فروش می رسد. براین اساس قیمت برنج داخلی نسبت به برنج هندی حدود ۲ برابر بیشتر است. نسبتی که بی گمان می تواند آینده برنج داخلی را با تهدیدی جدی مواجه کند. اما چرا افزایش بیش از حد قیمت برنج داخلی به نفع شالیکاران نیست؟!
آنچه مسلم است سود سرشار ناشی از افزایش قیمت برنج در چند ماه اخیر به جیب کشاورزان نمی رود چرا که بسیاری از آن ها به دلیل ناتوانی مالی، محصول خود را در همان ابتدای برداشت، می فروشند و اکنون برنج چندانی برای عرضه در اختیار ندارند. بنابراین دلالان بزرگ برنج که اقدام به خریداری برنج از برنجکاران با قیمت های پایین کرده بودند، برنده اصلی افزایش قیمت ها هستند و این در حالی است که افزایش تعجب آور برنج داخلی زمانی که شالیکاران در صدد شخم دوم و خزانه گیری هستند، باعث افزایش هزینه های تولید به ویژه کارگر خواهد شد. مسئله ای که فشار زیادی بر شالیکاران وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر افزایش قیمت برنج داخلی بسیاری از خانواده های کم درآمد را به سوی مصرف برنج هندی سوق داده و ذائقه آنان را تغییر می دهد که نتیجه آن نیز به ضرر تولید داخلی است.
براین اساس افزایش خیره کننده قیمت برنج داخلی چیزی جز زیان متوجه شالیکاران و کشاورزی گیلان نخواهد کرد و این تنها دلالان بزرگ برنج و وارد کنندگان برنج خارجی هستند که از آن سودهای هنگفتی خواهند برد.