100601

استفاده سودجویان از سیاهی شب برای زخمی کردن سپیدرود

۲۹ / ۰۸ / ۹۶
۱۹:۰۴

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار گفت:سودجویان غیر مجاز شن و ماسه بر آنان هستند، در پوشش پرده شب مشغول برداشت شبانه شن و ماسه کنند.
به گزارش ایسنا، در گشت و کنترل و پایش شبانه منطقه رودبار توسط یگان محیط زیست رودبار،دو مورد برداشت غیر مجاز شن و ماسه مشاهده شد که عاملان آن دستگیر،ماشین آلاتشان توقیف و با طرح شکایت به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود:در گشت و کنترلهای شبانه خود، پایش رودخانه‌های این شهرستان را به جهت جلوگیری از تخریب و برداشتهای غیرمجاز، به عنوان یک تیتر مهم کاری در اولویت‌ها خود قرار داده که در همین راستا در بامداد دو شب اخیر دو مورد از عاملین برداشتهای غیر مجاز شبانه دستگیرشدند.
بهروز آژ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار که خود شخصا در این پایش ها حضور داشته با اعلام این خبر گفت:سودجویان غیر مجاز شن و ماسه با تنگ شدن عرصه تخلف بر آنان چندی بود که در این شهرستان در پوشش پرده شب و خیال باطل عدم پیگیری دستگاههای متولی مشغول برداشت شبانه شن و ماسه بودند که با دستور کار قرار دادن این مورد برای یگان حفاظت اداره ، موفق به دستگیری آنان شدیم.
وی ضمن تشکر از همکاری خوب نیروی انتظامی در این زمینه افزود: این اداره بر علیه این متخلفان اعلام جرم کرده و پرونده آنان در حال حاضر در مراجع قضایی این شهرستان در حال رسیدگی است.