ارشاد

ارشاد گیلان هیچگاه شاکی رسانه های منتقد نخواهد بود

۳۱ / ۰۳ / ۹۶
۱۷:۱۰

مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان گفت: این اداره‌کل هیچگاه شاکی رسانه های منتقد نبوده، نیست و نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، فیروز فاضلی در جمع خبرنگاران، درباره فضای نقد رسانه ها از دستگاه ها و شکایت های بی شمار نهادها و سازمان های دولتی استان گیلان از رسانه های منتقد، اظهار کرد: قانون مطبوعات همه چیز را برای مطبوعات مشخص کرده و همانگونه که مطبوعات حقوق هایی را دارند،جرائمی نیز برایشان تعریف شده است.
وی افزود:اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هیچگاه شاکی رسانه های منتقد نبوده،نیست و نخواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت:مطبوعه ای که برایش شکایتی شده مثل هر چیز دیگری یا شاکی خصوصی دارد و یا اینکه مدعی العموم برایش شکایت کرده است.
فاضلی در پاسخ به این سوال که چرا باید یک رسانه در گیلان ۹ شاکی دولتی داشته باشد،تصریح کرد:برای این مطبوعه و سایت ممکن است شاکی خصوصی و یا مدعی العموم(دادستان)شکایت کرده باشند و مسئول مطبوعه یا خبرگزاری و یا سایت به دادگاه فراخوانده شده باشد و بحثی مربوط به کل استان و یا اینکه تشویش اذهان عمومی باشد و یا هر چیز دیگری که باید رسانه برای ارائه توضیحات در محکمه حاضر شود.
وی رسیدگی به جرائم رسانه ها را از حقوق بحق در جامعه برشمرد و عنوان کرد:رسیدگی به شکایات از رسانه ها حقی برای شاکیان خصوصی و مدعی العموم است که قانون برای آن تعریف شفافی دارد.
این مقام مسئول در تشریح وضعیت رسانه ای که تعداد شکایت از آن بالا است،گفت:کسی که ۸ تا ۹ بار به دادگاه فراخوانده شده حتما مواردی بوده است و در محکمه باید به اثبات برسد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان متذکر شد: قانون برای بررسی این موضوعات هیئت منصفه مطبوعات را در نظر گرفته است که باید این موضعات در هیئت منصفه رسیدگی شود و پس از آن حکم صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه نباید شکایت از رسانه ای را به معنی بسته بودن فضای نقد دانست،گفت: قانون همیشه بین نقد و غیر نقد مرز می گذارد و قوه قضائیه و قانون مطبوعات این مرزها را تعریف می کند.
فاضلی با بیان اینکه من استاد دانشگاه هستم اما این اجازه را ندارم هر مطلبی را در کلاس ارائه کنم، تصریح کرد: هر نظامی قانون و مسائل خاص خودش را دارد که باید طبق آن پیش رفت.
وی با بیان اینکه یک شاکی خصوصی امکان دارد از من که مدیرکل هم هستم شکایت کند و این بدان معنا نیست که من بگویم فضای نقد در جامعه بسته شده، اضافه کرد: در کشور ما قانون و محکمه ای وجود دارد که حق و حقیقت را با باطل تشخیص می دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان همچنین در تبیین وضعیت بیمه خبرنگاران استان، یادآور شد: طبق قانون بیمه گذار مطبوعه است و حتی به سایت ها هم گفته که اگر یک تعداد مشخصی را بیمه کنید، من پول بیمه را به شما بر می گردانم.
فاضلی با بیان اینکه بیمه، رسانه های بیمه گر را به عنوان یک بنگاه زودبازده می شناسد، خاطرنشان کرد: اگر خبرنگاری بیمه گزار جایی باشد و تعدادی مشخص را بیمه کند به آنها یارانه نیز تعلق می گیرد.