IMG_20171228_141341_625

اتاق شکوفایی کلانشهر رشت آغاز به کار کرد

۰۷ / ۱۰ / ۹۶
۱۹:۰۳

اتاق شکوفایی شهری رشت با هدف ارتقای سطح مشارکت عمومی در مدیریت شهری و به منظور رفع مشکلات و مسائل پیش رو با استفاده از ظرفیت نخبگان و خبرگان شهری این کلانشهر از پنجشنبه آغاز به کار کرده است.
به گزارش ایرنا، بهره مندی از ظرفیت و اندیشه نخبگان شهری در توسعه زیر ساخت های عمرانی، ایجاد فضایی پرنشاط و ارتباط متقابل میان مدیریت شهری و نخبگان و مردم شهر و آگاهی از اقدامات صورت گرفته و پرهیز از موازی کاری از جمله اهداف راه اندازی این اتاق شکوفایی است.
رصد و تحلیل شرایط و منابع از نگاه نخبگان حوزه های مختلف مدیریت شهری، ترسیم چشم انداز، راهبردها و استراتژی های کلی توسعه رشت و فراهم سازی بستری برای اخذ اندیشه ها و نظرات نخبگان شهری به منظور اولویت بندی و رفع بهینه مسائل از دیگر اهداف مد نظر در راه اندازی اتاق شکوفایی رشت است.
دبیرخانه و اتاق شکوفایی دو رکن اصلی اتاق شکوفایی شهری رشت است که در موضوعات مختلف با زمینه های تخصصی کارگروه ها و کمیته های موقت یا دائمی فعالیت خواهند کرد، دبیرخانه اتاق شکوفایی شهری در اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت است و مدیر نوسازی و تحول اداری ریاست دبیرخانه را بر عهده می گیرد. شهردار رشت به عنوان رئیس اتاق شکوفایی، معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی قائم مقام، سایر معاونان شهردار، یکی از شهرداران مناطق به انتخاب رئیس اتاق شکوفایی، نماینده شورای اسلامی شهر و نخبگان شهر در حوزه های مختلف مدنظر مدیریت شهری به عضویت این اتاق در می آیند.
جلسات اتاق شکوفایی رشت به صورت هفتگی در تالار گفتگوی عمارت تاریخی شهرداری رشت برگزار خواهد شد.