133

آتش سوزی خانه ویلایی در خیابان شهدای رشت

۲۰ / ۰۹ / ۹۶
۱۷:۵۳

خزر- رخداد آتش سـوزی خانه ویلایـی به مرکـز ستـاد فرمـاندهی ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع داده شد.
گفتنی است: سریعا ۹ دستگاه خودروی اطفایی بهمراه ۳۴ آتش نشان و افسر ارشد آتش نشانی به محل حادثه واقع در خیابان شهدا، سه راه پاستوریزه کوچه نوری اعزام شدند.
شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشـانی رشت در این باره گفت: به محض رسیـدن به محل حـادثه شعله های سرکش از پشت بام یک باب منزل مسکونی مشاهده می شد.
وی با بیان اینکه آتـش از دو طـرف در حال گستـرش بوده افزود: تیم های اعزامـی سریعـا نسبت به اطفـا و پیشگیری از گسترش آتش اقدام کردند.
مومنی علت حادثه را اتصال در سیستم سیم کشی برق از ناحیه پشت بام خانه اعلام داشت و گفت: انباشت وسایل قابل اشتعال ” کاغذ و…” در پشت بام موجبات شدت این آتش سوزی را فراهم کرده بود.
همین گزارش حاکی است: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.